Turismul local

Urlați este situat pe Drumul Vinului și face parte dintr-un areal bogat în vestigii istorice, înconjurate de un cadru natural de o frumusețe deosebită, caracteristică regiunii viticole Dealu Mare

După o vizită la crama noastră,
vă invităm să vizitaţi câteva dintre atracţiile turistice din Urlaţi:


Conacu BelluConacu Bellu

Conacul „Bellu” este monument de arhitectură, construit în stil arhitectonic vechi românesc, la jumătatea secolului al XIX-lea. A fost casa familiei baronului Alexandru Bellu, fotograf şi etnograf renumit, al cărui unchi, baronul Barbu Bellu, ministru de Justiţie în timpul guvenării domnitotului Alexandru Ioan Cuza, a donat terenul pentru cimitirul-muzeu Bellu din capitală. Muzeul adăposteşte un patrimoniu mixt de artă plastică şi decorativă, etnografie din sec. al XIX-lea – coloane şi capiteluri, chenare de uşi şi ferestre sculptate în piatră din veacurile al XVII-lea, al XVIII-lea, cărţi rare în ediţii de lux, picturi din sec. al XIX-lea, faianţă, mobilier stil din diverse epoci, artă orientală şi extrem-orientală (vase şi stampe japoneze, vase de aramă, mobilier), icoane şi arme din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea.

În anul 2010, colecţia Muzeului Bellu din Urlaţi a fost apreciată la nivel naţional, câştigând premiul pentru «cea mai frumoasă expoziţie muzeală » în cadrul concursului naţional ICOM (International Council of Museums).


Mănăstirea JercălăiMănăstirea Jercălăi

Construită în anul 1731 în satul Luieriu – Reghin, jud. Mureş, bisericuţa este un monument de arhitectură cu o istorie deosebită, fiind mutată de 3 ori în cele aproape 3 secole de existenţă.
În anul 1932 locuitorii satului Luieriu au dăruit biserica familie regale şi astfel biserica s-a mutat la castelul Bran – Jud. Braşov. În primăvara anului 1956, biserica a fost reasamblată la Cricov, în preajma ruinelor vechii biserici de zid a Schitului, pe altarul căreia a fost aşezată o cruce mare de piatră cu o vechime de 400 de ani, adusă din Dobrogea. Sol al artei transilvănene pe meleagurile Munteniei, biserica are o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă de la Sfântul Mormânt.
Biserica se remarcă atât prin armonia desăvârşită a proporţiilor, cât şi prin frumuseţea picturii interioare, de mare valoare artistică, compusă din două straturi, cel iniţial din 1731, pictură în tempera, care s-a păstrat pe catapeteasmă şi pe boltă, şi cel de-al doilea strat de pe pereţii laterali, din anul 1838, executat în ulei.


Crucea de piatră de Istriţa

Este situată pe strada Soarelui nr.14 şi a fost ridicată în vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu „va leato 7206” (1697 – 1698)


Monumentul memorial din piatră

Monumentul, din bronz, al eroilor din războiul pentru întregirea neamului (1916 – 1918) este situat în centrul oraşului.


Casa Domnească

Este situată în viile domnitorului Constantin Brâncoveanu, din Valea Crîngului – un monument de arhitectură aflat în curs de restaurare.


Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”

Biserica este situată în localitatea Valea Seman şi a fost construită în anul 1753, cu console „în cap de cal”, din lemn de stejar, elemente unice în partea estică a Muntenie.


Biserica Galbenă Sf. Nicolae și Sf. Dumitru

Biserica este situată în strada Nuferilor şi are o vechime de peste 240 de ani, fiind înălţată în anul 1761 de către boiernaşul mazil, Stan Urlăţeanu.


Puțul Frumos din Valea Mieilor

Este un monument etnografic construit în anul 1862, de către A. Dumitru Ştefan, locuitor al Văii Mieilor.